Värmepumpar

Genom en värmepump kan du använda den energi som finns i berggrunden, jorden eller i ett vattendrag till uppvärmning. En anmälan till miljö och bygg krävs för att installera en värmepump.

Det finns vissa risker med värmepumpsanläggningar. Den vätska som används för att ta till vara på värmen kan läcka ut i miljön och ställa till med problem. Det finns även krav på vilka typer av köldmedia som får användas.

Viktigt att tänka på vid installation av värmepump:

  • En anmälan ska göras till miljö och bygg för att få installera en värmepumpsanläggning. Blankett finns under Relaterade dokument. E-tjänst finns under Relaterade e-tjänster.
  • Miljö och bygg måste ta ett beslut i ärendet innan installation av värmepump påbörjas.
  • Bifoga en karta över var anläggningen ska placeras på fastigheten och markera eventuella vattentäkter i närheten.
  • Skyddsavstånd ska hållas till fastighetsgräns.
  • Inom vattenskyddsområde kan särskilda krav på anläggningen ställas.

Mer information finns i kommunens faktablad, se Relaterade dokument.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe