Skrotbilar och fordonsvrak

Ett fordonsvrak är ett fordon som står övergivet och har ett litet värde. Oftast är det en bil men kan även vara andra typer av fordon. Ibland dyker fordonsvrak upp på ställen där de inte ska vara. Om du ser ett sådant kan du kontakta kommunen eller Trafikverket.

I första hand är det fordonsägaren som är ansvarig för att transportera bort det. Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort en skrotbil får ägaren betala kostnaden för att ta bort bilen.

Om fordonet är uppställt på allmänna platser, till exempel gator, parkeringar, torg eller parker kan kommunen besluta att fordonet ska omhändertas. Mer information om hur det går till finns hos tekniska avdelningen.

Står fordonet längsmed allmänna vägar utanför tätort är det Trafikverket som ansvarar för flyttning av fordonet. Om fordonet står på enskild mark eller tomtmark har kommunen inget ansvar, utan fastighetsägaren.

Har du ett fordon som behöver skrotas ska den lämnas till en auktoriserad firma. I Kramfors finns Ådalens Bildemontering och Albin & Herberts Bildemontering.

Om du vill anmäla ett fordonsvrak – kontakta miljö och bygg.

Läs mer

I länksamlingen på denna sida kan du läsa om skrotbilar på Bilretur, som är Bilproducenternas gemensamma mottagningssystem för uttjänta bilar.

Hos Håll Sverige rent hittar du bland annat information om hur skrotbilar påverkar miljön.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se