Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Dessa fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

I jämförelse med dålig kost, rökning, och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor man under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset
  • Byggnadsmaterialet
  • Vatten som används i hushållet

Du bör mäta radonhalten:

  • Vid husköp
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus
  • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem

Hur går mätningen till?

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor.

Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre. Detta för att få ett representativt årsmedelvärde. Du lever precis som vanligt under tiden som mätningen sker.

Om du behöver en mätning snabbt, till exempel om du ska sälja eller köpa ett hus, finns en så kallad rådgivande korttidsmätning. Den kan ta mellan två och tio dygn och utförs på liknande sätt som en långtidsmätning. Den kortare tiden ger sämre mätnoggrannhet och kan därför bara användas till rådgivande mätning.

Du behöver en mätdosa för varje våningsplan i huset där det finns bostadsrum, till exempel sovrum, vardagsrum, gillestuga.

Vill du beställa radonmätning?

Hos Swedac kan du hitta ackrediterade företag för radonmätning. Det finns även företag ackrediterade i andra länder. Länkar finns i länksamlingen under "relaterade länkar" på denna sida.

Privatpersoner med fastigheter i Kramfors kommun kan beställa mätdosor till ett rabatterat pris under förutsättning att man går med på att miljö- och byggavdelningen får en kopia på mätningen.

Du hittar en länk direkt till beställningsformuläret i länksamlingen.

Åtgärder mot radon

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör du sanera huset. Mer om åtgärder med mera hittar du i länksamlingen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe