Hälsoskydd

Miljö- och byggavdelningen utövar tillsyn över hälsoskyddet i kommunen. Exempel på arbetsområden som omfattas av tillsynen:

  • vattenkvalitén i bassängbad
  • boendet på vandrarhem
  • inomhusmiljön i skolor och förskolor
  • inomhusmiljön för hyresgäster
  • hygienrutiner hos tatuerare, frisörer och fotvårdare med mera

Hur går tillsynen till?

Tillsyn sker oftast via inspektioner, men ibland även genom provtagning av vattenkvalitén eller andra typer av analyser.

Om det behövs mer ingående utredningar som till exempel mätning av buller, är det den som är ansvarig för verksamheten som får se till att det blir gjort.

Övrigt inom hälsoskydd

Inom hälsoskyddsområdet ingår även kontroll av gammastrålning från mark, att arbeta med radonfrågor och att arbeta förebyggande vid planering och bygglov för att det ska bli bra livsmiljöer för de boende i kommunen.

Vill du lämna in ett cesiumprov på älgkött, svamp eller fisk? Kontakta miljö och bygg så får du veta mer.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe