Vedeldning

I Kramfors kommun finns stora tillgångar på skog och olika former av biobränslen. Det gör att ved är ett lättillgängligt bränsle för många och ofta till en låg kostnad.

Om rätt teknik och bränsle används kan ved- och pelletseldning dessutom vara ett miljöanpassat uppvärmningssätt. Det ger exempelvis inget nettotillskott av koldioxid och bidrar därmed inte till att öka växthuseffekten. Ved- och pelletseldning kan med fel teknik och dålig ved vara förenad med problem för närboende och yttre miljö.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för hur du ska göra när du eldar för att utsläppen ska bli så små som möjligt. Se broschyren "Tänd i toppen" samt filmen nedan.

Naturvårdsverket har även en film om hur man eldar smart i vedpanna:

Viktigt att tänka på vid ved- och pelletseldning:

  • Eldning bör ske i en panna/kamin som är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6.
  • Veden ska vara torr och förvaras nederbördsskyddat.
  • Elda inte annat än ren ved. Målat och impregnerat trä får inte eldas, det är byggavfall som ska lämnas på en avfallstation.
  • Elda alltid med god lufttillförsel för bästa möjliga förbränning.
  • Om du eldar i vedpanna ska du ha ackumulatorvolym för att lagra varmvatten.

Om du bor inom ett detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse är det förbjudet att elda i en icke-miljögodkänd panna under sommartid, 1 juni – 31 augusti. Denna bestämmelse finns med i Kramfors kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Kramfors kommun har även riktlinjer för eldning med fasta biobränslen i små anläggningar. Miljö och bygg kan meddela villkor och förbud om en anläggning medför olägenhet för närboende.

Sotning

Det är Räddningstjänsten Höga kusten-Ådalen som ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i kommunen. Länk till information på deras webbplats finns under relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe