• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Oljecisterner

För att förebygga olyckor och läckage ska oljecisterner som är 1 kubikmeter eller större kontrolleras regelbundet. Det är den som äger cisternen (innehavaren) som har ansvaret för att kontrollen utförs.

Alla cisterner ska kontrolleras

Alla cisterner för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja ska besiktas om de är 1 kubikmeter eller större.

Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat (godkänt) företag. En lista över ackrediterade företag går att hitta hos Swedac (se länk till höger). Det är du som cisterninnehavare som har ansvaret för att besiktning utförs.

Kontrollrapport

Företaget som utför kontrollen skriver en kontrollrapport. Rapporten ska du spara. Den ska kunna visas upp om Miljö- och byggförvaltningen vill se den.

Kontrollintervall

Besiktning ska ske med olika intervall beroende på typ av cistern och var den står:

Så kallade K-cisterner och skyddade S-cisterner har ett gott rostskydd, medan S-cisterner har sämre motståndskraft. Med sekundärt skydd menas till exempel invallning eller dubbelmantling.

Nyinstallation

Om du tänker installera en cistern utomhus eller i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter ska du informera Miljö- och byggförvaltningen om detta. Använd gärna blanketten till höger på sidan. Oljecisterner inomhus behöver bara anmälas inom vattenskyddsområde.

Större oljecisterner samt förvaring av bensin eller explosiva ämnen kräver ofta tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Sådant tillstånd söker du hos räddningstjänsten. Länk finns på denna sida.

Cistern som inte används

Tar du en cistern ur bruk ska du anmäla detta till Miljö- och byggförvaltningen. Använd gärna blanketten som finns på den här sidan. Cisternen ska tömmas, rengöras och möjligheten till påfyllning ska förhindras. I annat fall är cisternen formellt fortsatt i bruk och ska besiktas enligt ovan.

Avfall från rengöring av cistern ska tas om hand som farligt avfall. Rengöring och eventuell skrotning bör utföras av sakkunnig som har nödvändiga tillstånd för att hantera avfall.

En oljetank som ligger i mark bör tas bort när den tas ur bruk. Detta för att säkerställa att det inte finns förorening under tanken samt för att undvika sättningar och framtida problem vid markarbeten.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde ska anmälan göras vid hantering av mer än 250 liter av all brandfarlig vätska, oavsett placering. Invallning eller motsvarande skydd ska normalt finnas. Kraven kan variera något beroende på vad som finns inskrivet i skyddsföreskrifterna för ett visst område. Kontakta oss om du är osäker på om du befinner dig inom ett vattenskyddsområde.

När en cistern inom vattenskyddsområde besiktas vill vi att en kopia av kontrollrapporten skickas in till miljö- och byggförvaltningen.

Vad händer om kraven inte följs?

Om du installerar en cistern utan att anmäla det, eller inte utför kontroll enligt reglerna, kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Det kan även vara svårt att få full ersättning från försäkringsbolag vid skada om cisternen inte är besiktad med rätt intervall.

Uppdaterad: 2018-06-12 Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Erik Andrée
Tel: 0612 - 803 71
erik.andree@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.