Terrängkörning

Att köra med fordon i terrängen kan leda till skador på mark och växter. Det kan också vara störande för människor och djur.

Det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terräng på barmark. Vissa undantag finns, till exempel för de som behöver köra motordrivet fordon för att utföra sitt arbete.

Det är polisen som har hand om tillsynen över terrängkörning. Det är dit du ska vända dig om du vill rapportera olovlig terrängkörning eller om du uppmärksammar större skador. Bryter du mot bestämmelserna kan du dömas till böter eller fängelse. Om det uppstår skador kan du bli skadeståndsskyldig gentemot markägaren.

Naturvårdsverket har mer information om vilka lagar och regler som gäller för terrängkörning, se länksamling och dokument på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se