Tillgänglighet

Tillgänglighet betyder olika saker i olika sammanhang.

Utifrån konventionen är tillgänglighet en avgörande förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Tillgänglighet handlar om jämlikhet och icke-diskriminering och är också en bärande princip som gäller alla mänskliga rättigheter. Tillgänglighet är en investering för socialt hållbar utveckling.

Tillgänglighet handlar om tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar samt tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster, inklusive digitala lösningar.

Tillgänglighet rör samhällets olika områden, exempelvis arbetsmarknad, bostäder, digitalisering, hälso- och sjukvård, rättssystem, transporter och utbildning. 

Myndigheten för delaktighet

Vill du veta mer om tillgänglighet, besök Myndigheten för delaktighet, se länk under rubriken relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Elisabeth Svanberg
Tel: 0612-801 92
elisabeth.svanberg@
kramfors.se