Pensionsstiftelse

Bakgrund och motiv

Syftet med en pensionsstiftelse är att avsätta medel för de anställdas pensioner. För en kommun står valet mellan att betala in till en försäkring, bilda en pensionsstiftelse, spara pengar själv eller låta framtida skattebetalare ta kostnaden över skattsedeln. När man betalar in till en försäkring bestämmer försäkringsbolaget helt hur pengarna ska förvaltas. En försäkringslösning har också visat sig bli dyrare. När man sparar själv kommer värdeförändringar att påverka kommunens redovisade resultat. Det bästa alternativet för Kramfors kommun visade sig vara att bilda en pensionsstiftelse.

För Kramfors är det framförallt pensioner intjänade före 1998 som vi kommer att behöva betala ut. Orsaken är att i det gamla pensionsavtalet bestämdes pensionen av lönen. Kommunen betalade inte löpande det som tjänats in för pensioner utan betalning gjordes i form av pensionsutbetalningar. Det avtal som gäller nu är till största delen premiebestämt. Avgifter betalas varje år och de anställda bestämmer hur pengarna ska placeras. På så sätt uppstår ingen skuld. Kramfors kommun kommer att behöva betala ut pensioner på cirka 700 miljoner kronor.

När pengar förs över till pensionsstiftelsen redovisas det som en kostnad i kommunen. När utbetalningarna toppar i slutet av 2020-talet kan kommunen hämta pengar ur stiftelsen för att täcka pensionsutbetalningarna.

Startkapitalet för stiftelsen kom till största delen från försäljningen av Kramfors Energiverk AB. Totalt har närmare 100 miljoner satts in. Kommunfullmäktige tog beslutet att bilda pensionsstiftelse 2011-02-28. Stadgar, placeringsriktlinjer och arbetsgivarens styrelseledamöter beslutades av kommunfullmäktige 2011-10-31. I början av 2012 sattes de första pengarna in, cirka 24 miljoner. I slutet av juni 2013 sattes huvuddelen knappt 76 miljoner in.

En pensionsstiftelse regleras av Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse. Lagen säger att arbetstagarna ska utse halva styrelsen. I Kramfors görs detta genom att de största fackliga organisationerna anmäler sina ledamöter till samverkansrådet. Stiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen.

Styrelse

Utsedda av arbetsgivaren

Peter Carlstedt, ordförande
Stefan Billström, ledamot och VD
Jon Björkman, ledamot
Ida Stafrin, ledamot

Mikael Stattin, ersättare

Utsedda av arbetstagarna

Per-Erik Westin, ledamot
Karin Sjölund, ledamot
Christina Azas, ledamot
Anders Digné, ledamot
Peter Levin, ersättare

Adjungerad av arbetstagarna

Ulf Gyllenberg

Revisor
Mattias Eriksson, auktoriserad revisor, PWC

Aktuella placeringsriktlinjer

De riktlinjer som gäller för placeringar i Kramfors kommuns pensionsstiftelser finner du under relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Sjölund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se