Informationssäkerhet

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet är de åtgärder som görs för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Och att informationen ska vara tillgänglig när den behövs.

För en organisation eller myndighet kan det handla om att skydda information mot olika typer av hot som kan äventyra verksamheten.

Exempel på information som behöver skyddas:

 • Journalsystem
 • Styrsystem
 • Programvaror

Hur hanteras informationssäkerhet i vår kommun?

Inom kommunen finns en plan för informationssäkerhet där ansvar, roller och mål har definierats. Det finns även en tjänsteföreskrift med mer omfattande och detaljerade riktlinjer för arbetet med informationssäkerhet.

Varför är det viktigt att skydda information?

Information uttrycker kunskap och är en tillgång för individer och organisationer. Vi kan kommunicera information, vi kan lagra den, vi kan styra processer med den – vi behöver den för det mesta vi gör helt enkelt. Det finns några termer som är viktiga när det gäller informationssäkerhet:

 • Tillgängligt
  att informationen alltid finns när vi behöver den

 • Riktigt
  att vi kan lita på att informationen är korrekt och inte manipulerad eller förstörd

 • Sekretess/konfidentiellt
  att endast behöriga får ta del av informationen

 • Spårbart
  att det går att följa hur och när informationen har hanterats och använts

Källkritik

Var källkritisk och tänk också till över vilken information du själv sprider vidare.

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
 • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant

Din säkerhet

Om risker och säkerhet för dig som privatperson kan du läsa mer om på webbplatsen Din säkerhet som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Informationssäkerhet.se

På Informationssäkerhet.se erbjuds ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter. Webbplatsen är en resurs för alla som arbetar med informationssäkerhet i organisationer.

Se vidare under relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Margareta Fällström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Margareta Fällström, kommunledningsförvaltningen