Foto: Thomas Henrikson, MSB

Så här kan det se ut när vi informerar boende i ett område. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Krisberedskap

Arbetet med krisberedskap hänger ihop med övrigt kvalitetsarbete. Det sker som en kontinuerlig process inom alla samhällsviktiga verksamheter inom kommunen.

Om dessa verksamheter störs är det viktigt att de får tillbaka sin funktionalitet så snart som möjligt. Vi eftersträvar alltid en god förmåga att kunna hantera de störningar som uppstår.

Styrdokument för krisberedskap

Det finns ett styrdokument för krisberedskap i Kramfors kommun som kommunfullmäktige har beslutat om. Du hittar det under relaterade dokument på denna sida.

Dokumentet beskriver inriktningen för arbetet kring krisberedskap i vår kommun, exempelvis hur vi minskar eller tar bort risker och sårbarhet. Det beskriver också hur vi ökar förmågan att fortsätta med vår verksamhet även om en kris eller samhällsstörning inträffar.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Anton Gustafsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se