Övriga säkerhetsfrågor

En kommun arbetar med många olika typer av säkerhetsfrågor; säkerhet för medborgare och anställda, egendomsskydd och försäkringar, totalförsvar och så vidare.

Riktlinjen för krisberedskap och skydd mot olyckor beskriver övergripande hur vi arbetar med de olika områden som ingår i krisberedskap, till exempel geografiskt områdesansvar, civilt försvar, kontinuitetsplanering och skydd mot olyckor för de olyckor som inte föranleder räddningstjänst.  

Räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen har i sin tur ett handlingsprogram för de olyckor som förorsakar räddningstjänst, se relaterade dokument.

Lokal ordningsföreskrift

Det finns en lokal ordningsföreskrift som innehåller bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Kramfors kommun ska upprätthållas. 

Alkoholförtäring på offentliga platser

Alkoholhaltiga drycker, klass I undantaget, får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband med tillåten utskänkning.

Under relaterade dokument hittar du kartor för de områden där alkoholförtäring är förbjuden på följande orter; Kramfors, Bollstabruk, Nyland, Ullånger, Docksta och Nordingrå.

Uppdaterad: Sidansvarig: Maria Hedman