Skogsbrand

Eldning och allemansrätten

Detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark. Vid torka, höga utomhustemperaturer eller andra extrema förhållanden kan det behövas särskilda brandskyddsåtgärder. Kommuner eller länsstyrelser kan också besluta om eldningsförbud. Risken för brand i skog och vegetation styrs av väderförhållandena och hur vegetationen ser ut.

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Varje dag tas brandriskprognoser fram för skogs- och gräsbrandrisk upp till fem dygn framåt. Brandriskprognoserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tas fram av SMHI på uppdrag av MSB.

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Android får du aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand.Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt.

Eget ansvar

Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats du befinner dig innan du tänder en eld. Det är också viktigt att du håller dig uppdaterad om brandrisken och följer de rekommendationer som myndigheter utfärdar.

Du kan dömas till böter om du bryter mot ett eldningsförbud.

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det kan finnas andra regler som förbjuder eldning eller grillning i tätorter, kontrollera med kommunen vad som gäller. Oftast får du grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och natur, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

I nationalparker och naturreservat kan det vara förbjudet att elda oavsett eldningsförbud eller inte. Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Eldning av trädgårdsavfall och vedeldning

Söker du information om eldning av trädgårdsavfall? Se länken nedan.

Eldning av trädgårdsavfall Öppnas i nytt fönster.

Söker du information om vedeldning? Se länken nedan.

Vedeldning Öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad: Sidansvarig: Anton Gustafsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se