Viktigt meddelande till allmänheten

Om det finns behov att varna allmänheten (vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka) kan varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sändas. Signalen testas var tredje månad, måndagar klockan 15.00.

VMA-signalen

Signalen hörs under 7 sekunder + 14 sekunders tystnad.  Signalen ljuder under minst 2 minuter.

När du hör VMA-signalen ska du

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på lokalradio för information.
 • "Faran över" signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.
 • VMA kan även sändas via telefon.

VMA-tutor i Kramfors kommun

Det finns ungefär 4 500 tutor i Sverige och de sitter ofta på hustak eller andra höga ställen på orter med fler än 1 000 invånare. På landsbygden är det inte lika många tutor som i städerna. Ungefär hälften av alla svenskar bor så att de kan höra tutan när de är utomhus.

I Kramfors kommun finns åtta sändare för VMA och dessa har en beräknad räckvidd om cirka 400 meter.

 • Strandvägen 67, Nyland
 • Klockstapelvägen 22 B, Nyland
 • Bollsta Folkets Hus
 • Hotell Kramm
 • Hetvattencentralen, Kramfors
 • Babelsberg, Kramfors
 • Församlingshemmet, Kramfors
 • Frånövägen 3, Frånö

Andra sätt att nås av VMA

 • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
 • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via sms är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.
 • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas. Sms:et kommer även till dem som reser in i ett område där VMA är utfärdat så länge VMA:et är aktivt.
 • Via appar, tex. 112-appen samt appen Krisinformation.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Maria Hedman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se