En manlig förskollärare sitter på golvet. Bredvid honom sitter fyra barn. De har böcker och leksaker med sig.

Statusrapporter - Limsta förskola

Förskolan börjar ta form!

I måndags, 10 juni, anlände transporter med husmoduler till Limsta förskola. Under tisdagen sattes våning 1 med inredning som bänkar, skåp, krokar med mera redan fastmonterade i modulerna. Våning 2 står färdig redan i slutet av denna vecka.

Här kan du läsa mer om det!

En lyftkran lyfter första modulen på plats.

Leverans av moduler till Limsta förskola – påverkar trafiken

Bygget av Limsta förskola går inom kort in i nästa skede. Den 10 juni börjar husmodulerna levereras till Kramfors, vilket kan komma att innebära begränsad framkomlighet och man bör ta hänsyn i trafiken.

– En del av modulerna mellanlagras först i Lunde för att från och med 10 juni börja transporteras till förskolan på Gumåsvägen 57, berättar Petter Lindelöf, projektledare Kramfast.

Läs mer om hur transporterna går till

Foto taget från utsidan av ett metallstaket. Det är mycket grönska och man ser en grävskopa arbeta.

Detta händer:

Vecka 24

 • Husmodulerna anländer och ska monteras (se sepratat nyhet)
 • Förläggning av fettavskiljare och schaktning mot anslutningspunkt

Vecka 23

 • Färdigställande av grundbalkar
 • Även schaktning för inkommande ledningar och fettavskiljare görs
 • Isolering av grund

Vecka 22

 • Fortsatt lyft av och placering av grundbalkar.
 • Isolering, tejpning, montering av syll.
 • 1-2 grävmaskiner kommer arbeta med inkommande ledningar.

Vecka 21

 • Arbete med lyft av grundbalkar men även färdigställande av mark-och ledningsbädd.
 • Nedre parkeringen: här kommer justering av ytlager att göras inför asfaltering
 • Förläggning av avlopp och vatten
 • Sprängning för byggnad

Vecka 20
Under helgen 18-19/5 blir det utkörning av bergmassor. Svårt att säga när det körs, men ordinarie arbetstider är kl 7-16.

Bilden visar en byggarbetsplats med stenar och grus samt en grävskopa som jobbar på. Två arbetsklädda personer syns också.

Vecka 19

 • Sprängning utförs
 • Utsortering av berg
 • Borttransport av stenblock
 • Arbetet med att lägga ut i schakten och packa påbörjas

Preliminär tidsplan för byggprocessen

 • Schakt och fyllnadsarbete för husbyggnaden: v 15-22.
 • Förskolan kommer i moduler: leverans och montering: v 23-26.
 • Arbete med utemiljö: Start v 32 och hela hösten.
 • Tillträde för förskoleverksamheten beräknas ske från v 2 2025.

  Arbetstider för bygget är kl 07-18, vardagar (helgdagar kan bli aktuella ibland).

Ansvar och ägande

 • KRAMFAST är fastighetsägare och har huvudansvaret för byggprojektet.
 • ADAPTEO är upphandlad entreprenör för att bygga förskolan. De upphandlar i sin tur underentreprenören för att utföra olika delmoment av byggnationen.
 • SKANSKA är upphandlad entreprenör för markarbete kopplat till utemiljön.
 • KRAMFORS KOMMUN kommer att hyra lokalerna av Kramfast och har därefter ansvar för förskoleverksamheten.

Första spadtaget

Måndag 8 april klockan 14 togs första spadtaget för Limsta förskola. Projektet beräknas vara klart i slutet av året. Tidpunkt för inflyttning kommer senare.

Här kan du läsa mer om invigningen

Tre barn hjälper nämndsordförande Thomas Näsholm med första spadtaget.

Byggprocessen leds av Kramfast, som blir fastighetsägare till förskolan. Bildningsnämnden, Kramfors kommun, ansvarar för den verksamhet som kommer att bedrivas.

Adapteo är upphandlad leverantör av förskolebyggnaden och Skanska som markentreprenör för utemiljön.

Kort om förskolebyggnaden:

 • Adress: Gumåsvägen 57, Kramfors
 • Nyckelfärdig byggnad som är framtagen för bästa möjliga förskola ur ett pedagogiskt och kvalitetsmässigt perspektiv.
 • Byggs för att ta emot 100-110 barn
 • Byggnadsarea: 1200 m2
 • Två våningar
 • Längsta mått (längd): 38,1 meter
 • Största bredd: 26 meter
 • Ska ha ett tillagningskök i byggnaden
 • Stor tom/lekyta utomhus, som möjligggör varierade lek
 • En viss procent av byggsumman ska avsättas till kulturell utsmyckning inom- och utomhus
Ritningen över förskolan i olika riktningar

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktpersoner

Petter Lindelöf
Projektledare för bygget
Kramfast
petter.lindelof@krambo.se

Elisabet Sjödin
Verksamhetschef Förskola
Kramfors kommun
elisabet.sjodin@kramfors.se