Avloppsinventering

Den här sidan vänder sig till dig som fått ett brev med information om att ditt avlopp ingår i årets avloppsinventering. Så här går inventeringen till:

1. Du får ett brev med information

Om din avloppsanläggning ingår i årets inventering får du ett brev från oss med information. Du som har ett avlopp med tillstånd som är 5 år eller nyare ingår inte i inventeringen, alla andra avlopp inom valt område ingår i inventeringen.

2. Du kontrollerar ditt avlopp

Du som har en avloppsanläggning är ansvarig för att sköta om den och att kontrollera att den klarar de krav som finns. Använd gärna checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Pdf, 617.9 kB, öppnas i nytt fönster. för att kontrollera ditt avlopp.

3. Du skickar in enkät med information om ditt avlopp

Skicka in en enkät till oss med information om ditt avlopp via vår e-tjänst. Om du äger fler hus i området vill vi att du fyller i en enkät per hus.

  • Om du anser att ditt avlopp inte uppfyller kraven anger du i enkäten att du planerar att skicka in en ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning. Om du skickar in en ansökan innan slutdatumet som vi angett i brevet du fått från oss undviker du inventeringsbesök av oss och du behöver inte heller betala avgiften för inventeringen.
  • Om du bedömer att ditt avlopp fungerar som det ska och uppfyller kraven som finns anger du det i enkäten. Då kommer vi ut och tittar på ditt avlopp och då behöver du betala en avgift för inventeringen.
  • Om du är osäker på om ditt avlopp klarar kraven som finns och fungerar som det ska kan du ange det i enkäten. Då kommer vi ut och tittar på ditt avlopp och då behöver du betala en avgift för inventeringen.

Vill du hellre fylla i en pappersenkät kan du höra av dig till oss så skickar vi en sådan.

4. Vi besöker dig och tittar på ditt avlopp

Om du uppger i enkäten att du inte kommer skicka in en ansökan för att göra om avloppet kommer du få ett besök av oss där vi tittar på ditt avlopp. Detsamma gäller om du inte skickar in svar på enkäten till oss.

Innan besöket kommer vi kontakta dig om vilket datum vi kommer att titta på ditt avlopp. Vi vill gärna att du är hemma. Om du inte har möjlighet att vara hemma kommer vi att titta på anläggningen utan att du är med.

5. Du får en rapport från oss

Efter besöket får du en rapport från oss där det framgår vad vi sett under besöket och om vi bedömt att avloppet klarar kraven som finns eller om det behöver åtgärdas.

6. Om ditt avlopp behöver åtgärdas

Om ditt avlopp inte klarar kraven som finns och behöver åtgärdas kommer vi kräva förbättringar. Du ges då tid att ansöka om tillstånd hos oss och åtgärda avloppsanläggningen. Om du inte åtgärdar avloppet inom given tid skriver vi ett beslut om förbud mot att använda avloppsanläggningen. Ett förbud innebär att du från och med ett visst datum inte längre får släppa ut avloppsvatten till din avloppsanläggning.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktpersoner
Linnéa Tjernström
Tel: 0612-803 68
linnea.tjernstrom@kramfors.se

Frida Näslund
Tel: 0612-803 52
frida.naslund@kramfors.se

Åsa Mattsson
Tel: 0612-803 67
asa.mattsson@kramfors.se