Starta och driva livsmedelsföretag

Anmälan om registrering

Oavsett om du tänkt starta restaurang, café, butik eller skolkök ska du senast två veckor innan du startar eller tar över en verksamhet anmäla det till oss. Tips på utformning av lokal hittar du på sidan "utformning av livsmedelsanläggning".

Blankett för anmälan hittar du i dokumentsamlingen på den här sidan. När din anmälan kommit in registreras din verksamhet och du får en bekräftelse på detta. Du kan även anmäla din verksamhet direkt via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Avgiften för en registrering är just nu 1 168 kronor.

Efter registreringen kommer miljö och bygg att göra kontroller hos dig, en beskrivning av hur det här går till finns på sidan "så fungerar livsmedelskontrollen".

Ansökan om godkännande

Ska du öppna en verksamhet med tillverkning av animaliska produkter som till exempel ett slakteri, mejeri eller fiskförädling? Då behöver din verksamhet godkännas innan du får starta och du måste ansöka om detta hos Livsmedelverket. Kontakta oss på miljö och bygg om du undrar vad som gäller för det du tänker göra.

Egen brunn (dricksvattenanläggning)

Om du inte har kommunalt vatten måste du se till att vattnet uppfyller de kvalitetskrav som finns. Du eller den som ansvarar för dricksvattnet ska registrera brunnen hos kommunen. På sidan "dricksvattenanläggning" hittar du mer information.

Få tillfällen behöver inte registreras

Om du serverar mat få gånger och du har en enkel hantering behöver detta inte registreras. Ett exempel kan vara att baka och sälja bullar till klassresan. Kontakta alltid miljö och bygg om du är osäker på vad som gäller för det du tänker göra.

Verksamt.se - bra hjälp för nya företagare

För dig som ligger i startgroparna men ännu inte tagit steget att bli företagare finns bra hjälp på verksamt.se. Använd länken till checklistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på verksamt.se och fyll i det som gäller för dig!

Du får då en checklista med hjälp att hitta till myndigheter och andra funktioner som du behöver kontakta inför starten.

Många e-tjänster för att söka olika typer av tillstånd är kopplade till checklistan så att det ska vara lätt att göra rätt!

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe