Klimatarbete i Kramfors

Flera åtgärder görs i Kramfors kommun för att minska utsläppen av växthusgaser, både inom kommunala verksamheter och i samhället.

Klimatstratrategi

Kommunstyrelsen har beslutat (KS 2020/85) att en klimat- och energistrategi ska tas fram. Strategin ska vara kommunkoncernsövergripande och omfatta hela den kommunala organisationens samtliga förvaltningar och bolag. Strategin ska omfatta kommunorganisationens utsläpp, produktionsbaserade territoriella utsläpp samt utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv. Arbetet med klimat- och energistrategin pågår. Beslutet finns under relaterade dokument.

Fossilfri kommunal fordonsflotta

Utredningen om fossilfri fordonsflotta genomfördes våren 2020 och visar att det är både företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt lönsamt att ställa om Kramfors kommuns fordonsflotta till fossilfri. Arbetet har påbörjats och andelen fossilfria bilar ökar successivt inom kommunens fordonsflotta.

Elbilspilot i hemtjänsten

Som en led i att ställa om fordonsflottan genomförs en elbilspilot inom hemtjänsten. Hemtjänsten står för majoriteten av körda kilometer inom den kommunala organisationen. Initialt har Nylands, Kramfors samt Höga Kustens hemtjänstgrupper elbilar för att se hur det fungerar för verksamheterna. Elbilspiloten ingår i projekt SiSL i Mellersta Norrland.

SiSL – Stolpe in för Stad och Land i Mellersta Norrland

Som ett stöd i kommunens arbete med laddinfrastruktur deltar Kramfors kommun i projektet SiSL Mellersta Norrland. Syftet med projektet är att bidra till att skapa en fullgod publik laddinfrastruktur i hela mellersta Norrland. Deltagande i projektet är flertalet kommuner i Västernorrland, Region Västernorrland samt Region Jämtland.

Med en etablerad laddinfrastruktur kan regionens invånare och besökare erbjudas möjlighet att på ett tryggt sätt resa med elbil inom samt till och från regionen. Projektet pågår i tre år och projektstart var hösten 2018.

Redovisning av klimatrelaterade utsläpp

Kramfors kommuns utsläpp av växthusgaser redovisas i årsredovisningen årligen. Kommunfullmäktige har även beslutat (KS 2019/268) att bolagen ska redovisa utsläpp av växthusgaser från och med årsredovisningen för verksamhetsår 2020.

Utredning av potential för solenergi

Kommunfullmäktige har beslutat (KS 2019/479) att potentialen för solenergi inom kommunkoncernen ska utredas. Utredningen kommer att göras av Samhällsavdelningen i samarbete med Produktionsförvaltningen och Krambo AB.

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson