Laddinfrastruktur i Kramfors

Arbetet med att utveckla laddinfrastuktur för elbilar i kommunen pågår. Det är ett viktigt arbete för att skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv och besökare samt kommunala verksamheter att kunna transportera sig hållbart.

Över hälften av utsläppen av växthusgaser som produceras i Kramfors härstammar från transporter och det är därmed viktigt att ställa om till hållbara transporter. Målet är att få en täckande laddinfrastruktur i hela vår decentraliserade kommun. Där både kommunen och privata aktörer bidrar med investeringar i laddstationer.

Publika laddstationer för elbilar i Kramfors

Kramfors kommun har beviljats investeringsmedel från Klimatklivet för att bygga totalt sju publika destinationsladdstationer runt om i kommunen samt en snabbladdstation i Kramfors centrum. Sex destinationsladdstationer är uppförda och i drift vid pendlarparkeringarna vid Resecentrum i Kramfors och Lunde, vid Bollstahallen och Ådalshallen, busstationen i Lugnvik samt vid gallerian Christoffer. Arbetet med den sista destinationsladdstationen pågår.

Första snabbladdstationen i Kramfors kommun är i drift och finns på parkeringen vid Christoffer Gallerian i Kramfors centrum.

Ullånger på tur för snabbladdare

Ullånger ingår i Trafikverkets upphandling av snabbladdstationer längs större vägar som ligger ute från och med den 15 februari till och med den 9 april 2021. Om allt går i lås med anbudslämnare så blir det en snabbladdare med effekten 150 kW. Ullånger är en strategisk placering av en snabbladdstation längs E4:an mitt i Höga Kusten.

SiSL – Stolpe in för Stad och Land i Mellersta Norrland

Som ett stöd i kommunens arbete med laddinfrastruktur deltar Kramfors kommun i projektet SiSL Mellersta Norrland. Syftet med projektet är att bidra till att skapa en fullgod publik laddinfrastruktur i hela mellersta Norrland. Deltagande i projektet är flertalet kommuner i Västernorrland, Region Västernorrland samt Region Jämtland.

Med en etablerad laddinfrastruktur kan regionens invånare och besökare erbjudas möjlighet att på ett tryggt sätt resa med elbil inom, till och från regionen. Projektet pågår i tre år och projektstart var hösten 2018.

Karta över laddstationer


Visa karta med alla teman i eget fönster

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Hållbarhetsutvecklare
Sofia Larsson
Tel: 0612-800 86
sofia.larsson@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 12, Kramfors

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.