Laddinfrastruktur i Kramfors

Arbetet med att utveckla laddinfrastruktur för elbilar pågår runt om i kommunen och bidrar till att skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv, besökare samt kommunala verksamheter.

Cirka hälften av de växthusgasutsläpp som produceras i Kramfors kommun härstammar från transporter. Omställningen till hållbara transporter är därför viktig. Målet är att få en heltäckande laddinfrastruktur i vår kommun, där både kommunen och privata aktörer bidrar till investeringar i laddinfrastruktur.

Totalt finns nu över 72 laddpunkter, fördelade på 18 laddstationer, runt om i kommunen på tolv olika orter. Av dessa är 22 stycken snabbladdpunkter och övriga är olika effekter av destinationsladdare. Majoriteten av laddstationerna är etablerade av privata aktörer.

Publika laddstationer för elbilar i Kramfors

Kramfors kommun beviljades investeringsmedel från Klimatklivet för att bygga totalt åtta publika laddstationer. En snabbladdstation i Kramfors Centrum samt totalt sju publika destinationsladdstationer. Samtliga laddstationer är i drift och är placerade vid pendlarparkeringarna vid Resecentrum i Kramfors och Lunde, Bollstahallen och Ådalshallen, busstationen i Lugnvik och Bymacken i Nordingrå. Snabbladdstationen är placerad vid Christoffegallerian.

Laddare för lastbilar

Det finns beviljade investeringsstöd från Klimatklivet för etablering av minst två laddare för lastbilar i kommunen, förhoppningen är att etableringarna förverkligas. Mer information kommer om detta framöver.

Strategi för laddinfrastruktur

En strategi för laddinfrastruktur håller på att utarbetas. Strategin omfattar både kommunkoncernens interna omställning till fossilfria transporter samt publik laddinfrastruktur.

SiSL – Stolpe in för Stad och Land i Mellersta Norrland

Som en del i kommunens arbete med laddinfrastruktur har Kramfors kommun deltagit i projektet SiSL Mellersta Norrland, där målet var att skapa en fullgod publik laddinfrastruktur i hela mellersta Norrland. Deltagande i projektet var flera av kommunerna i Västernorrland, Region Västernorrland och Region Jämtland. Med en väl utbyggd laddinfrastruktur kan invånare och besökare på ett tryggt sätt resa med elbil inom, till och från länet. Projektet inleddes hösten 2018 och avslutades hösten 2023.

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson