Styrande dokument/
Författningssamling

Vi styrs både av lagar som riksdagens beslutat och av styrande dokument som fastställts av oss själva.

De kommunövergripande styrdokumenten, kallas också författningssamling, hittar du under respektive områden. Enklast hittar du det dokument du söker genom att skriva in lämpligt sökord i sökrutan som finns längst upp till höger.

Kommunens föreskrifter finns också här. Föreskrifter är sådana dokument som beslutats om med stöd i lag och som kommunen är skyldig att ha. Exempel är vad det kostar att ha barnet på förskolan, avgifter för VA och renhållning.

Vi har en given struktur för våra styrande dokument.

Nivå

Typ av dokument


1


Vision

2


Program

Beskriver vad politikerna vill ska hända under mandatperioden

3


Planer, riktlinjer

Beskriver mer i detalj vad som är styrande

4


Tjänsteföreskrift

Beslutas av kommundirektör när det rör hela kommunorganisation

Beslutas av förvaltningschef när det rör förvaltningen

Om du söker ett styrdokument som du inte hittar här ta då kontakt med Kom in kundtjänst eller någon av registratorerna, se kontaktuppgifter på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Registrator, kommunstyrelsen
Tel: 0612-801 09