Riktlinjer

Riktlinjerna ska ge ett konkret stöd för hur uppgifter ska utföras. De ska koncentrera sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller. Den ska lägga ett "golv" för vilken nivå som verksamheten ska uppnå och är ofta också ett "tak" för vilken service som ska erbjudas.

I speciella fall kan riktlinjerna beslutas av kommunfullmäktige, men i de flesta fall ska de beslutas av kommunstyrelsen eller nämnd.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-80 109
Registrator kommunadministration