Ansvar/Uppdrag

 

Dessa styrande dokument visar roll- och ansvarsfördelningen för bolag, nämnder och verksamheter.

Här finns bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen och delegationsordningar.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612- 80 109
Registrator kommunadministration