Krisledning

I kommunen finns en krisledningsorganisation som kan starta vid olika typer av samhällsstörningar och det finns en krisledningsplan med bilagor för detta arbete, se relaterade dokument. Krisledningsgruppen kan utökas med externa aktörer vid behov och fungerar då som inriktnings- och samordningsfunktion, ISF.

Krisledningsnämnden är i Kramfors kommun densamma som kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vilka är med i krisledningsgruppen?

Krisledningsgruppen leds av kommundirektören, eller dennes ersättare. I denna ingår förvaltningscheferna för välfärdsförvaltningen, bildningsför­valt­ningen och produktionsförvaltningen, biträdande kommundirektör, kommu­nikationschef samt beredskapssamordnaren.

Krisledningsgruppens huvuduppgifter är att:

Krisledningsgruppens huvuduppgift är att samverka för att träffa överens­kommelser om inriktning och samordning av åtgärder internt inom kommu­nen samt att hålla varandra informerade om aktuellt läge.

Till sin hjälp har krisledningsgruppen en stab som kan ta fram underlag och ge förslag till lösningar på aktuella frågor. De kan också utföra praktiska uppgifter som krisledningsgruppen ansvarar för. 


Uppdaterad: Sidansvarig: Margareta Fällström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Margareta Fällström, kommunledningsförvaltningen

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.