Kostavdelningen

Kostavdelningens verksamhet spelar en viktig roll för att främja folkhälsan och är en kommunövergripande angelägenhet

Områden och kök

Det finns två olika områden inom verksamheten, och varje område har en ansvarig chef. Inom varje område finns flera kök som förbereder och serverar mat till förskolor, skolor och äldreboenden.

Om du vill veta mer om hur Kostavdelningen är organiserad kan du hitta information under Relaterade dokument på den här sidan.

Mål

Målet med Kostavdelningens arbete är att det ska var en integrerad del av kommunens folkhälsoarbete och vara något som rör hela kommunen. Arbetet ska fokusera på att upprätthålla hög kvalitet och ge människor möjlighet att utvecklas.

Verksamheten ska också präglas av ett professionellt förhållningssätt och vara ekonomiskt effektivt och miljömässigt hållbart.

Läs gärna mer om Kostavdelningens riktlinje under Relaterade dokument på den här sidan.

Hållbarhetsarbete

Vi arbetar hela tiden för att minska vårt klimatavtryck, detta är en del av vad vi gjort sedan 2015:

  • Vi har sänkt våra koldioxidutsläpp genom att t.ex. minska på andelen rött kött och öka andelen vegetabilier och baljväxter
  • Vi har säsongsanpassat vår matsedel
  • Vi har ökat vår andel av inköp från lokala producenter
  • Vi serverar i princip bara svenskt kött och försöker köpa så mycket svenska produkter som möjligt
  • Vi har ökat andelen ekologiska inköp
  • Vi väger tallrikssvinn och serveringssvinn varje dag och jobbar med att försöka minska svinnet
  • Vi samlar in vårt matavfall som nu blir till biogas
  • Vi har ställt krav på vår grossist gällande deras arbete för hållbarhet
  • Vi samtransporterar våra livsmedelsinköp

Dynamiskt inköpssystem (DIS)

Du som är livsmedelsproducent och intresserad av att sälja dina produkter till Kostavdelningen kan göra det genom ett Dynamiskt inköpssystem (DIS).

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med Kostavdelningen kan du hitta kontaktinformation under Kontakt på den här sidan.

Kramforsmat på Facebook och Instagram

Du kan följa Kramforsmat på Facebook och Instagram. Länkar till dessa sidor finns under Relaterade länkar på den här sidan.

Restaurang Kvarnen

Om du är intresserad av att se veckans meny på restaurang Kvarnen så kan du hitta den informationen under Relaterade länkar på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anki Frånberg