• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Ett ärendes gång

Så här kan det gå till när ett ärende kommer till kommunen. Exemplet är ett klagomål till Tekniska avdelningen som kommit in via vår webbplats "Synpunkt".

Ärendet registreras

Klagomålet kommer till Kramfors kommuns officiella e-postbrevlåda och diarieförs (1 dag).

Ärendet bereds och beslutas

Registratorn vidarebefordrar ärendet till den förvaltning som klagomålet berör (1 dag).

Förvaltningen skickar svar till den som klagat (om personen vill ha något svar) inom tre dagar.

Om klagomålet ska diskuteras med den politiska ledningen tas det med vid genomgången av ärendet (1 månad).

Tekniska avdelningen får i uppdrag att tillsammans med Miljö- och byggavdelningen undersöka klagomålet och komma med ett förslag på lösning (1-5 månader).

En handläggare på Tekniska avdelningen skriver ett förslag till beslut med förslag på åtgärder.

Förslaget på åtgärd och beslut diskuteras i ärendeberedningen.

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott som lägger förslag till kommunstyrelsen (2 veckor).

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen som lägger förslag till kommunfullmäktige (2 veckor).

Eftersom utredningstiden varierar är det svårt att beräkna den totala tiden för ett ärende. Med tre månaders utredning blir den totala tiden ungefär fem månader.

Beslutet meddelas

Kommunfullmäktiges ärenden kungörs bland annat i lokalpressen. Fullmäktige fattar beslut - bifall eller avslag. Protokollet justeras och beslutet skickas bland annat till den sökande. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollets justerats.

Beslutet genomförs

Det är kommunens tjänstepersoner som ser till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort.

Överklaga beslut

Du kan överklaga om du tycker att ett felaktigt beslut är taget inom kommunen. Kontakta kommunen för att få mer information om detta.

Uppdaterad: 2019-08-01 Sidansvarig: Billy Sjölén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.