Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling.

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, fattar beslut om kommunens budget, kommunalskattens storlek och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas, utser ledamöter i nämnder och styrelser för de kommunala bolagen samt bestämmer hur arbetet ska fördelas mellan de olika nämnderna.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 21 ersättare som sammanträder cirka 7 gånger per år.

Ordförande är Peter Hedberg (S)

Direktsändning av sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på https://kramfors.mediaflowportal.com/play/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Peter Hedberg (S), ordförande

Henrik Ericson, nämndsekreterare