Framgångsfaktorer för Kramfors kommuns jämställdhetsarbete

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är den strategi och metod som ska genomsyra kommunens jämställdhetsarbete. Jämställdhetsintegrering innebär att en organisations alla nivåer, både horisontellt och vertikalt, ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv samt att jämställdhetsfrågor inte behandlas separat utan är en självklar del i allt arbete.

Jämställdhetsperspektiv

Varje fråga som berör kvinnor och män ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att analysera vilka konsekvenser olika förslag och beslut har för kvinnor respektive män. Med ett jämställdhetsperspektiv på alla beslut kan könsfördelningen av makt och resurser synliggöras och fördelas.

Ledningsstyrt arbete

Ett professionellt förändringsarbete för jämställdhet behöver vara ledningsstyrt. Det är ledningen som ska ta de strategiska besluten och sätta mål för jämställdhetsarbetet. Alla människor i Kramfors kommun kan och behöver bidra för att det ska vara möjligt att nå jämställdhet.

Kunskapsbaserat arbete

Kunskap är en central del av jämställdhetsarbetet i Kramfors kommun och ökar insikten i vad olika beslut får för konsekvenser för kvinnor respektive män. Individer och organisationer utvecklas då både kvinnors och mäns kunskaper om jämställdhet ökar.

Kvinnors och mäns livsvillkor och levnadsförhållanden kan synliggöras genom könsuppdelad statistik. Fakta och könsuppdelad statistik utgör en bra början, men för att underlaget ska bli ett verktyg för jämställdhet behövs en djupare genusanalys. När statistiken visar att kvinnors och mäns situationer skiljer sig åt måste orsakerna till detta analyseras och åtgärdas.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jill Arkeflod

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se