Modellkommun för jämställdhet 2020-2022

Alla kommuner i Sverige är viktiga när det kommer till att skapa ett jämställt samhälle, just för att de områden vi arbetar inom påverkar människors liv i så stor utsträckning.

Hösten 2020 blev Kramfors kommun antagna till SKRs koncept Modellkommuner för jämställdhet som nu hålls för fjärde gången.

Många jämställdhetsutmaningar beror på stora strukturella skillnader och är svåra att förändra på egen hand, därför behöver vi jobba tillsammans.

Genom att samarbeta med andra kommuner kan vi dra lärdom av varandras framgångar och motgångar och stötta varandra att bli ännu bättre.

Vilka kommuner deltar?

Vad är huvudidén med konceptet?

Idén är att vi jämför vårt jämställdhetsarbete med andra kommuner och får stöd från tidigare års deltagare.

Vi Benchmarkar ihop med Vaxholms kommun och vi har Örnsköldsviks kommun som mentor.

Alla kommuner som deltar representeras av både politisk och administrativ ledning.

Genom systematiska jämförelser lär deltagarna av varandras jämställdhets­arbete. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet och ge jämställd service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Deltagare i tidigare omgångar blir mentorer för nya grupper av deltagare som benchmarkar med varandra. På det sättet sprids kunskaperna vidare till fler kommuner.

Jämställdhet ger högre kvalitet

Jämställdhet är en rättighet för våra invånare. Det är också en självklar del av kommunens uppdrag. En jämställd verksamhet har högre kvalitet och är också mer effektiv rent ekonomiskt.
I slutänden handlar vårt jämställdhetsarbete om att kunna erbjuda invånare och personal en likvärdig service oavsett kön och att resurser ska fördelas jämställt till olika grupper av kvinnor och män, och flickor och pojkar.

Hur arbetar vi?

Fokus för arbetet i Modellkommuner för jämställdhet är att vi deltagande kommuner jämställdhetsintegrerar våra styr- och ledningssystem.

  • Vad är jämställdhetsintegrering?

Jämställdhetsintegrering är den strategi som politiken i Kramfors beslutat att vi ska arbeta för jämställdhet utifrån. Det är en strategi som handlar om var någonstans jämställdhetsarbetet ska bedrivas och var jämställdhet bäst uppnås, nämligen inom ordinarie verksamhet och där beslut normalt sett fattas, i allt från beslut till uppföljning.

Att arbetet ska ske inom våra ordinarie verksamheter det är för att det är där som villkoren för kvinnor och män skapas. I allt från skolresultat till arbetsmarknadsinsatser och socialtjänstens stöd och service. Och då är det också där vi måste driva jämställdhetsarbetet.

SKRs film

SKR har intervjuat kommundirektör Peter Carlstedt om vårt jämställdhetsarbete.

Kramfors kommuns film

Kramfors kommun har gjort en film där kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) och kommundirektör Peter Carlstedt berättar om varför jämställdhetsarbete är prioriterat för kommunen och vad det innebär praktiskt för organisationen och kommunen.

Du som har behov av text i filmen kan klicka på T längst ned i videospelaren.

Malin Svanholm (S), Kommunstyrelseordförande
Jon Björkman (V), Vice kommunstyrelseordförande
Peter Carlstedt, Kommundirektör
Inger Bergström, biträdande kommundirektör
Jill Arkeflod, samordnare
Birgitta Larsson, HR-konsult
Malin Rydmark, Ekonomichef

Viktiga länkar om jämställdhetsarbete:

CEMR-deklarationen Pdf, 753.3 kB.(den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

Pressrelease Kramfors blir modellkommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se